AlphaBest

De beste vertaling is die ...
die niet opvalt !


Vertalen - Tolken - Grafische creaties - Drukwerk

Concreet

In het Engels door een Britse vertaler enz., d.w.z. dat uw juridische tekst in het Engels zal worden vertaald door een Britse vertaler die in juridische onderwerpen gespecialiseerd is. Uw Italiaanse tekst over de automobielsector zal worden vertaald door een Italiaanse vertaler die een specialist in de automobielsector is, enz.

8 vragen die u zich over uw vertaling moet stellen

1. De geest van de tekst: waarvoor zal uw vertaling dienen? Voor interne communicatie of als boodschap aan uw klanten? Moet de vertaling het imago van uw onderneming versterken? Bij een vertaling is de geest van de tekst even belangrijk als de inhoud van de tekst.

2. Stijl van de tekst: wat is het doelpubliek van uw vertaling? Voor een perfect gerichte communicatie is het zeer belangrijk te weten aan wie de vertaling gericht is.

3. De kostprijs: moet alles worden vertaald? Sommige tekstdelen moeten niet worden vertaald … bibliografieėn of inhoudstafels worden bijvoorbeeld automatisch via tekstverwerking gegenereerd. Bij een bestek moet met die passages dan ook geen rekening worden gehouden.

4. Coherentie: maakt de tekst die moet worden vertaald deel uit van een groter geheel? Heeft u eraan gedacht de andere elementen van dat geheel mee te delen zodat een coherente vertaling kan worden afgeleverd?

5. De woordkeuze: bestaat er woordenschat die letterlijk deel uitmaakt van uw identiteit? Zo ja, heeft u eraan gedacht die te bezorgen, samen met de tekst die moet worden vertaald? Zo kan bij het vertalen met die woordenschat rekening worden gehouden.

6. Ondersteuning van de communicatie : hoe zal uw vertaling aan de lezers ervan worden meegedeeld? Is er ondersteuning via informatica? Een brochure? Gaat het om een drukproef?

7. Versterking : hoe uw boodschap versterken? Heeft u gedacht aan de « extraatjes », die kleine, goedkope ondersteunende componenten die de draagwijdte van uw communicatie aanzienlijk versterken?

8. Optimalisering van uw budget: kan de kostprijs worden verlaagd, bijvoorbeeld door uw vertaling in een groter geheel in te passen?

EN / NL / FR
    AlphaBest